Informacja dla kontrahentów dot. RODO

KLAUZULA INFORMACYJNA DLA UMÓW Z KONTAHENTAMI (OSOBAMI Z BAZY CEIDG)

Zgodnie z art. 13 Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuję, iż:

  1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest FROGUM MIROSŁAW FRONTCZAK I WSPÓLNICY SPÓŁKA JAWNA  z siedzibą w Grodzisku Mazowieckim, ul. Cieszyńska  22, kod pocztowy: 05-825, NIP: 5291807370 , REGON: 362379750
  2. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji umowy - na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. b ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
  3. odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych lub podmioty uczestniczące w realizacji zlecenia
  4. Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres nie mniejszy niż 6 lat w oparciu o uzasadniony interes realizowany przez administratora w celach planowania biznesowego
  5. posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie
  6. ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego
  7. podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże odmowa podania danych może skutkować odmową zawarcia umowy
DYSTRYBUTORZY